Desde o inicio do proxecto COPERIA, co apoio da Xunta de Galicia e a Axencia Galega de Innovación (GAIN) como parte da resposta europea á pandemia de COVID-19 mediante unha cofinanciación con fondos FEDER no marco do eixo REACT-UE, pasaron xa 9 meses nos que os diferentes socios do proxecto traballaron en sentar as bases para o deseño e posta en marcha do proxecto COPERIA a nivel clínico, técnico e legal.

Os resultados máis importantes durante este nove meses foron os seguintes:

 • Aprobación condicional dos ensaios clínicos do proxecto COPERIA, pendentes dunha avaliación de alto impacto: Os ensaios DICOPERIA (Diagnóstico diferencial de COvid Persistente por medio de Intelixencia Artificial), COPERIA-REHAB (Rehabilitación física e respiratoria para pacientes con COVID Persistente) e COPERIA-COG (Programa de rehabilitación cognitiva online para pacientes con COVID Persistente).
  A aprobación condicional dos ensaios clínicos permitiranos comezar co recrutamento de pacientes e a realización de probas preliminares previas ás intervencións despois do verán.
 • Deseño e desenvolvemento da plataforma COPERIA: Deseñouse a arquitectura da plataforma, que empregará tecnoloxías cloud e de microservicios.
  Completouse o desenvolvemento do prototipo da plataforma web que permitirá aos clínicos introducir a información necesaria dos pacientes dos estudos e realizar un seguimento destes.
  Actualmente, o desenvolvemento da versión móbil da plataforma está en marcha, o que permitirá aos pacientes dos grupos de intervención dos ensaios clínicos realizar os exercicios deseñados polos clínicos para a rehabilitación física e cognitiva dos pacientes.
 • Inicio dos traballos de técnicas de cribado e diagnóstico de pacientes COVID persistente: Paralelamente ao desenvolvemento da plataforma e redacción de ensaios clínicos, o consorcio COPERIA comezou co desenvolvemento de algoritmos de IA que permitan explotar os datos que se recompilarán dos pacientes dos diferentes estudos, principalmente os seus datos clínicos, ficheiros de voz, de variabilidade cardíaca e de conductancia dérmica. Desenvolveuse unha base de datos que dará cabida a toda a información necesaria para o uso de devanditos algoritmos e que permitirá aos investigadores o acceso directo aos datos que necesiten.
 • Desenvolvemento de contidos para pacientes: Desde COPERIA están a desenvolverse contidos de saúde para o empoderamiento do paciente en base a guías clínicas validadas e coa colaboración do persoal clínico participante no proxecto. A parte de consellos xerais de saúde, descríbense contidos de hixiene do soño, nutrición e dieta e, finalmente, terapias cognitivas baseadas en mindfulness para tratar problemas relacionados co COVID persistente como a tensión ou a ansiedade.
 • Desenvolvemento de módulos de rehabilitación física: Desenvolveuse un protocolo de rehabilitación online a través da plataforma COPERIA supervisado por profesionais de 8 semanas de duración. As sesións conterán tarefas de traballo respiratorio, cardiovascular, de forza e de flexibilidade. Os programas serán completamente adaptados ás capacidades do paciente e en continua comunicación con leste, os seus facultativos e os profesionais de rehabilitación.
 • Desenvolvemento de módulos de rehabilitación cognitiva: Entre as consecuencias da COVID persistente inclúese un aumento de síntomas neurológicos como fatiga muscular, vertixe, insomnio, confusión, etc. Por iso, desde a plataforma COPERIA desenvolveuse un programa de rehabilitación cognitiva baseado en serious gamescon temáticas entretidas que permitan recuperar as habilidades cognitivas perdidas polos pacientes do ensaio a través de mecánicas e temáticas entretidas que motiven ao paciente no proceso.