Participamos no proxecto CADELA

imaxin|software, participa na agrupación promotora do proxecto CADELA, liderada por Serviguide Consultoria e constituída xunto a Scio y Tecnologías Plexus, subvencionado pola Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega de Innovación, e o fondo FEDER da Unión Europea.

 

Participantes

 

Colaboracións

 

O proxecto CADELA: Asistente para o diálogo en linguaxe empática asistido por ordenador / Computer Aided Dialog Empathetic Language Assistant (IN852A 2018/36) céntrase na asistencia directa á terceira idade por medio do achegamento de novas tecnoloxías no ámbito da intelixencia e empatía artificiais, empoderando aos nosos maiores no emprego desta clase de tecnoloxías.

Obxectivos

Os obxectivos xerais do proxecto son:

  1. Obtención dunha interface voz e procesamiento de linguaxe natural por medio do cal o usuario obxectivo poida interaccionar co asistente, empregando a fala na súa lingua materna coma principal canle de comunicación.
  2. Desenvolver o motor que permitirá estruturar os diálogos e respostas do asistente en función dos inputs de voz recibidos, se codificará unha interface de visualización de contidos e se implementarán as capacidades de Empatía Artificial que achegan (a nivel emocional) a solución tecnolóxica ao seu usuario obxectivo, modulando os diálogos a partir da análise do sentimento e emocións do usuario (inputs contextuales).
  3. Definir a información provista polo asistente, atendendo ás necesidades do seu usuario e os datos que puidesen resultar a leste de interese, xa sexa na liña do envellecemento activo ou nun apartado máis vinculado ao lecer e esparexemento persoal.
  4. Conformar o hardware que dará soporte ás funcionalidades do asistente e permitirá a instalación e integración funcional dos programas e módulos software desenvolvidos nos anteriores paquetes de traballo.

Retos asumidos

Os retos científico-técnicos a abordar por imaxin|software dentro do proxecto CADELA son o desenvolvemento dun “Chatterbot” avanzado, con capacidades bilingüe (castelán e galego) e de recoñecemento de voz, adaptado ao contexto da terceira idade e complementado con funcións de análises e proxección empática, de maneira que permita a interacción por voz co seu usuario e achegue o desenvolvemento técnico realizado a nivel emocional ao mesmo usuario.

Axuda concedida: 80.012,61 EUR

Subvencionado por