Coñeciades esta particularidade do galego?

Nalgúns verbos regulares da 3ª conxugación (-ir) prodúcese, en determinados tempos e persoas, unha alternancia vocálica na raíz. 

Principalmente temos tres alternancias: