imaxin|software

Salgueiriños de abaixo nº11 L6
15703 Santiago de Compostela
imaxin@imaxin.com
981 554068
Twitter: @imaxinsoftware

Formulario Contacto

10 + 11 =

Aviso legal

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento titularidade de FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL con CIF B70001912 e domicilio social sito en SALGUEIRIÑOS DE ABAIXO 11 LOCAL 6 15703, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. En cumprimento coa normativa vixente, FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas. FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire o a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico lopd@imaxin.com.

Á súa vez, informámoslle que pode contactar co Delegado de Protección de Datos de FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL, dirixíndose por escrito á dirección de correo dpo.cliente@conversia.es ou ao teléfono 902877192. Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna. Con envío do formulario de recollida de datos vostede acepta a política de privacidade de FACTORIA DE SOFTWARE E MULTIMEDIA SL.

Centro de Preferencias de Privacidade

Estrictamente necesarias

Estas cookies son necesarias para el funcionamiento de la página. La cookie _gdpr se utiliza para gestionar el consentimiento del usuario y la configuración de las cookies que ha seleccionado el usuario. Las otras 2 cookies se usan para temas de seguridad que pueden afectar a la página.

_gdpr, _wfvt_{HASH}, _wordfence_verifiedHuman

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?