Programa Conecta COVID IN852D 2021/20

Axuda concedida ao amparo da resolución do 3 de decembro de 2021 pola que se conceden as axudas do programa Conecta COVID para proxectos de I+D+i relacionados coa COVID-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital das pemes galegas, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea dentro do programa operativo FEDER Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN852D 2021/20). As axudas concedéronse como parte da resposta da Unión Europea á pandemia de COVID-19. Subvencionado pola Axencia Galega de Innovación. Financiado con cargo a fondos FEDER. O proxecto foi apoiado pola Vicepresidencia Segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación.

Desde o inicio do proxecto COPERIA, co apoio da Xunta de Galicia e a Axencia Galega de Innovación (GAIN) como parte da resposta europea á pandemia de COVID-19 mediante unha cofinanciación con fondos FEDER no marco do eixo REACT-UE, pasaron xa 18 meses nos que os diferentes socios do proxecto traballaron no despregamento das ferramentas de rehabilitación física e cognitiva e o adestramento de modelos de Intelixencia Artificial para a estratificación de pacientes e a detección de brotes.

Os resultados máis importantes durante este nove meses foron os seguintes:

  • Aprobación definitiva dos ensaios clínicos do proxecto COPERIA: DICOPERIA (Diagnóstico diferencial de COvid Persistente por medio de Intelixencia Artificial), COPERIA-REHAB (Rehabilitación física e respiratoria para pacientes con COVID Persistente) e COPERIA-COG (Programa de rehabilitación cognitiva online para pacientes con COVID Persistente).
  • Comezo dos ensaios clínicos en outubro de 2022, con 7 meses de atraso fronte á data prevista inicialmente. Os ensaios foron completados satisfactoriamente antes da finalización do proxecto. Os resultados dos ensaios están a ser analizados polos profesionais clínicos participantes en COPERIA co fin de determinar se as propostas de rehabilitación física e cognitiva conseguiron unha mellora significativa no estado dos pacientes en comparación co seu estado ao iniciar o ensaio.
  • Finalización do desenvolvemento da plataforma COPERIA e despregamento nos servizos na nube de Amazon (AWS), que aloxará o nodo central da plataforma. Así mesmo, desenvolvéronse aplicacións móbiles (iOS e Android) para que os pacientes poidan conectarse desde calquera lugar e realizar os exercicios de rehabilitación física ou cognitiva pautados. A aplicación conta tamén con mecanismos de comunicación entre pacientes e persoal clínico e unha serie de contidos de saúde para empoderamiento de pacientes. A plataforma contén un módulo de analítica de datos que permitirá analizar os eventos rexistrados usando técnicas baseadas en Business Intelligence (BI), minería de datos e Intelixencia Artificial (IA).
  • Desenvolvemento de algoritmos IA para a predición de que un paciente desenvolva COVID persistente tras unha infección por SARS-CoV 2 a partir da análise dun conxunto de variables clínicas que se extraen do paciente da forma menos intrusiva posible. Estes sinais permiten realizar a análise duns conxunto factores tales como: tensión, ansiedade, fatiga, soño, factores cardíacos, factores psicolóxicos? xa que estes evidenciáronse como síntomas que presentan pacientes con COVID persistente. As variables máis interesantes para a detección do COVID persistente foron os sinais de voz, variabilidade cardíaca e condutividade dérmica (sudoración), obtendo resultados prometedores na discriminación de pacientes que poden sufrir esta enfermidade cun alto grao de certeza.
  • Desenvolvemento de algoritmos IA para a detección de brotes incapacitantes tras a realización de esforzos significativos para o paciente. Mediante o seguimento dos pacientes durante as súas sesións de rehabilitación física está a xerarse un algoritmo que trate de predicir, mediante o esforzo realizado e as variables tomadas ao paciente durante a realización do exercicio, se este ten unha probabilidade alta de desenvolver un brote incapacitante no futuro.
  • Contidos para empoderamiento de paciente. Coa colaboración dos profesionais clínicos da FBGS, Baía Software e imaxin|software desenvolveron unha serie de contidos de saúde en base a guías clínicas actualizadas e validadas cientificamente. Os consellos divídense en recomendacións xerais de saúde, hixiene do soño, nutrición, dieta e tratamento da tensión do paciente mediante terapia cognitiva baseada en mindfulness.
  • Desenvolvemento de módulos de rehabilitación física: Desenvolveuse un protocolo de rehabilitación online por parte de 10 Mets S.L. a través da plataforma COPERIA supervisado por profesionais de rehabilitación física de 8 semanas de duración. As sesións conteñen tarefas de traballo respiratorio, cardiovascular, de forza e de flexibilidade. Os programas están completamente adaptados ás capacidades do paciente e realízanse en continua comunicación con este e os seus facultativos.
  • Desenvolvemento de módulos de rehabilitación cognitiva: Entre as consecuencias da COVID persistente inclúese un aumento de síntomas neurológicos como fatiga muscular, vertixe, insomnio, confusión, etc. Por iso, en imaxin|software desenvolveuse un programa de rehabilitación cognitiva baseado en serious games con temáticas entretidas que permiten recuperar as habilidades cognitivas perdidas polos pacientes do ensaio a través de mecánicas e temáticas entretidas que motiven ao paciente no proceso.