Estado do proxecto COPERIA a abril de 2023

Estado do proxecto COPERIA a abril de 2023

Programa Conecta COVID IN852D 2021/20 Axuda concedida ao amparo da resolución do 3 de decembro de 2021 pola que se conceden as axudas do programa Conecta COVID para proxectos de I+D+i relacionados coa COVID-19 que favorezan a recuperación e a transición dixital das...
imaxin|software, medidas extraordinarias coronavirus

imaxin|software, medidas extraordinarias coronavirus

Desde imaxin|software afrontamos o brote de coronavirus de acordo coas recomendacións das autoridades sanitarias. Como principal medida os nosos equipos traballarán desde casa, algo que parte do noso persoal xa estaba a realizar de maneira habitual. Por tanto, a...